Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Obchodní podmínky internetového obchodu www.topsperk.cz vymezují práva a povinosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající: Je provozovatelem internetového obchodu www.topsperk.cz, který se zabývá prodejem značkových šperků a bižuterie. Provozovatel je firma: TOP SHOP sro, se sídlem Sučianska 31, 03608 Martin, Slovenská republika. Zapsána v obchodním registri č. OŽP-Z/2011/02806-1 (Martin) / č. živnostenského rejstříku 550-23161.

Kupující: Je fyzická, nebo právnická osoba (zákazník), která má možnost objednat zboží v internetovém obchodě - www.topsperk.cz. Po odeslání objednaného zboží prodávajícím se kupující stává příjemcem zboží. Prodávající je povinen zajistit doručení zboží na místo, které určil kupující. Zásilkou se rozumí zboží, které bylo objednané kupujícím a zasláno prodávajícím. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje, že akceputuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami.

Spotřebitel: je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a zboží nebo věcné plnění z poskytnuté služby jejího nesloužína výkon zaměstnání, povolání nebo podnikání.

Objednávka zboží

Minimální hodnota objednávky je 300,- Kč bez poplatku za poštovné. Všechny ceny uváděné na internetovém obchodě www.topsperk.cz jsou konečné a včetně DPH. Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení v internetovém obchodě a to tak že vybrané zboží vložíte do košíku, přejdete do nákupního košíku v pravo nahoře, vyberete způsob dopravy a potvrdíte. Prodávající se zavazuje dodat jen bezchybný a kvalitní zboží splňující všechny normy a zákonné předpisy platné v ČR. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit. Objednávka je ze strany kupujícího závazná!

Ke každé zásilce je přiložen originální daňový doklad (faktura), který slouží zároveň jako záruční list. Daňový doklad (faktura) a záruční list jsou dodávány spolu se zbožím. V případě osobního odběru zboží si tyto doklady převezmete osobně spolu se zbožím.

Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím; na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všetky ďalší informace ohledně Vaší objednávky.

Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, uvědomí o tom neprodleně kupujícího a do 15 dnů mu vrátí cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu převodem na účet kupujícího, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.


Kupující je povinen převzít resp. vyzvednout zásilku. V případě nepřevzetí zásilky budou kupujícímu účtovány poplatky za odeslání a vrácení zásilky ve výši: 300Kč

Storno objednávky / odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení hodnoty zboží.
Ustanovení v této části výslovně neplatí pro právnické osoby a pro fyzické osoby-podnikatele i fyzické osoby-nepodnikatele nesplňujících vymezení v zákoně č. 108/2000 Z. z.

Spotřebitel uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek, e-mailem na adrese topsperk@topsperk.cz nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy .

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany všechny vzájemné přijatá plnění. Zboží proto prosím pokud možno zasílejte zpět:

- Nepoužívaný
- Nepoškozené
- Kompletní (včetně příbalového letáku a pod.)
- Spolu s dokladem o koupi

Doporučujeme vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Kupní cenu zboží, resp. její část Vám vrátíme převodem na Váš bankovní účet (pokud se spolu nedohodneme jinak), a to nejpozději do 15 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí dodavateli zboží se sníženou hodnotou, který je používán, poškozený nebo neúplný, vrátí dodavatel spotřebiteli již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotou jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den používání zboží a o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu.


V souladu s § 12 odst.. 5 výše uvedeného zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

a) poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit,

Dodací lhůta

Zboží doručíme k Vám domů do 3 - 5 nebo 8 - 14 pracovních dnů. Údaje o doručení se nacházejí v sekci Podmínky doručení - vedle obrázku produktu v pravo. Objednané zboží Vám takto doručíme nejpozději do 14 pracovních dnů.

Zboží při kterém je deklarované doručení do 3 - 5 pracovních dnů se nachází na našem skladě a je expedováno do 24hodin. (Ze Slovenska)

Zboží při kterém je deklarované doručení do 8 - 14 pracovních dní se nachází na externím skladě u výrobce a je expedováno do 24hodin.

Způsob a cena doručení

Zboží zasíláme přes Zásilkovnu. Za zboží můžete zaplatit převodem na účet, přes online platební bránu Trust pay, kreditní kartou a nebo přímo při převzetí zásilky - na dobírku.


Výměna zboží

Objednané zboží je možné vyměnit do 14 pracovných dnů od doručení. Veškeré náklady spojené s posláním zboží na naši adresu hradí zákazník. Zboží je možné vyměnit pouze za zboží stejné nebo vyšší hodnoty. Zboží neposílejte na dobírku, dobírky nepřebíráme. Zboží posílejte doporučeně. Zboží, které chce zákazník vyměnit musí poslat tak, aby nedošlo k jeho poškození. Poškozené zboží nevyměníme. Za případné ztráty poštou neneseme odpovědnost. U zboží nám zašlete kopii faktury. Výměnu provedeme z pravidla max. do 14 dnů.

Vrácení zboží / peněz

Objednané zboží je možné vrátit do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Veškeré náklady spojené s posláním zboží na naši adresu hradí zákazník. Zboží musí být zaslán doporučeně, ne na dobírku. Zboží musí být poslán tak, aby nedošlo k jeho poškození. Za případné ztráty poštou neneseme odpovědnost. U zboží nám zašlete kopii faktury + žádost o vrácení peněz + údaje pro platbu. Peníze Vám poukážeme do 7 - 14 dní na číslo účtu uvedené ve vaší žádosti.

Reklamace a záruka zboží

Na všechny prodávané produkty se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Záruční dobá začíná běžet dnem převzetí zboží. Pokud dojde k výměně zboží záruční doba začíná běžet od data převzetí nového zboží. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil, zda se na něm nenacházejí výrobní vady nebo nějaké poškození. V případě zjištění poškození nebo výrobní vady je zákazník povinen urychleně nás kontaktovat na topsperk@topsperk.cz

Ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele vydává společnost TOP SHOP s. r.o. se sídlem Sučianska 31, Martin 03608, IČO 46166131 následující Reklamační řád, kterým se spotřebitelé informují o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav.
Odpovědnost za vady: Prodávající odpovídá za vady zjištěné kupujícím při převzetí zboží. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady věci při převzetí kupujícím (záruční doba) je 24 měsíců.

Vyloučení odpovědnosti:
Záruka se vztahuje na poruchy funkčnosti věci způsobené výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na vady věci, které po jejich převzetí byly způsobeny:

a) poškozením, které bylo zapříčiněné nesprávným a nešetrným používáním - nedodržením zásad používání (v rozporu s návodem k použití a ochranu)
b) přirozeným opotřebením

Reklamované zboží zasílejte na adresu sídla společnosti pojištěný, důkladně zabalený s kopií faktury a stručným popisem reklamace. Nejlepší je nás kontaktovat ještě před odesláním zboží. Zboží neposílejte na dobírku, dobírky nepřebíráme. Za případné ztráty poštou neneseme odpovědnost. Případné reklamace se budeme snažit vyřešit k vaší spokojenosti v co nejkratším čase, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud není možné vyřídit reklamaci kupujícího ve stanovené zákonné lhůtě 30 dnů, nebo pokud tato se nevybaví do této lhůty v jeho smyslu bez zavinění nebo žádosti kupujícího, je prodávající povinen umožnit kupujícímu odstoupit od smlouvy nebo mu umožnit výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
předáním opraveného zboží,
výměnou zboží,
vrácením kupní ceny zboží,
vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky / e-mailem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu se zbožím kopie reklamačního protokolu.

Ochrana osobních údajů

Kupující v případě, že je fyzickou osobou oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu (dobrovolné) a e-mailovou adresu.
Kupující v případě, že je právnickou osobou nebo živnostníkům oznámí prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu (dobrovolné) a e-mailovou adresu.

Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Kupující si může kdykoliv své osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce www.topsperk.cz v sekci Můj profil - po přihlášení.
Provozovatel internetových stránek www.topsperk.sk se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny, ani poskytnuty třetí straně.